Fossilgasterminalen ett hån mot miljön

Date:  Comments: 0 - Permalink

Please follow and like us:

Liberalernas motion mot den planerade fossilgasterminalen röstades ner när en majoritet av Göteborgspolitikerna prioriterade bort klimatet. Bland annat Miljöpartiet argumenterade att fossilgasterminalen behövs som ett led på vägen mot ett fossilfritt samhälle. En massiv satsning till för att öka användningen av fossilgas i Sverige i minst 40 år. Hur går det ihop med målet om ett fossilfritt Sverige till 2030?

Ibland hävdas att fossilgas är bra för att den minskar utsläppen av luftpartiklar. Sett till hela livscykeln är dock gasen värre än olja för växthuseffekten. Att byta till fossilgas från andra drivmedel innebär att flytta utsläppen och miljöproblemen någon annanstans istället för att ta ansvar för dem. Utsläppen kan och behöver minska på flera sätt. Det absolut viktigaste är att minska transporterna. Det behöver i första hand ske genom minskad konsumtion, men det finns det få politiker som talar högt om.

Obegripligt av Miljöpartiet

Bland fossilförespråkarna i kommunfullmäktige nämndes också att staden borde försöka ursprungsmärka fossilgas för att förhindra användning av gas från den extra miljöskadliga metoden fracking, trots att detta i praktiken inte går att genomföra.

Vi uppmanar kommunpolitiker runt om Sveriges kuster att avbryta planer och samarbeten kring fossilgasterminaler

Att partier som Miljöpartiet och Vänsterpartiet argumenterar för en utbyggnad av infrastruktur för fossilgas är för oss obegripligt. Klimatförändringarna är vår tids avgörande fråga. De förstör för liv och natur, bidrar till vattenbrist, svält och sjukdomar och tvingar människor på flykt.

De värst drabbade finns inte alltid i vår närhet. Genom koloniala strukturer kan storföretag sko sig på bekostnad av redan missgynnade grupper och länder. Klimataktivister vittnar om hur de gigantiska gasföretagen bokstavligt talat kör bort människor och förgiftar deras närmiljö i en eskalerande takt.

I Sverige har Swedegas planerat att bygga nio fossilgasterminaler i en massiv expansion. Vi uppmanar kommunpolitiker runt om Sveriges kuster att avbryta planer och samarbeten kring fossilgasterminaler. Det vore bra om åtminstone de partier som säger sig prioritera klimatfrågorna kan vara överens om att mer fossila bränslen inte kommer göra Sverige fossilfritt.

gruppledare och ledamot Göteborgs kommunfullmäktige

ledamot Göteborgs kommunfullmäktige

ledamot Göteborgs kommunfullmäktige

ersättare Göteborgs kommunfullmäktige

ersättare Göteborgs kommunfullmäktige

Source

http://gp.se/debatt/fossilgasterminalen-ett-h%C3%A5n-mot-milj%C3%B6n-1.6589440

Please follow and like us:

About admin

Highlighted News:

Sorry, no posts matched the criteria.
Sorry, no posts matched the criteria.
Sorry, no posts matched the criteria.

No Comments

Be the first to start a conversation

Leave a Reply